Logo ČAS
Logo ČAS

Komentované vydání ČSN ISO 45001

Komentované vydání ČSN ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky s návodem k použití

Publikace vydaná Českou společností pro jakost ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci přináší čtenáři schválené znění této systémové normy a to jak v české, tak anglické jazykové mutaci a dále náhled na výklad uvedených požadavků.

Objednávejte prostřednictvím objednávkového formuláře nebo zasláním e-mailu na publikace@agentura-cas.cz.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena 1 výtisku (120 stran) je 715,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 80,- Kč

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.