Logo ČAS

Komentované vydání ČSN ISO 45001

Komentované vydání ČSN ISO 45001

  • Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Požadavky s návodem k použití

Publikace vydaná Českou společností pro jakost ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci přináší čtenáři schválené znění této systémové normy a to jak v české, tak anglické jazykové mutaci a dále náhled na výklad uvedených požadavků.

Objednávejte prostřednictvím eshopu České agentury pro standardizaci.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena 1 výtisku (120 stran) je 715,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 100,- Kč

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.