Logo ČAS

Předběžná tržní konzultace k dodávce software pro správu Datového standardu staveb pro metodu BIM

15. 10. 2020

Informujeme Vás o zahájení předběžné tržní konzultace  k dodávce software pro správu Datového standardu staveb pro metodu BIM. Účelem Konzultace je seznámení potencionálních dodavatelů se záměrem připravované Veřejné zakázky a získání všech informací potřebných pro efektivní, správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek.  

Předmětem Veřejné zakázky bude nabytí uživatelských práv k informačnímu systému pro správu požadavků na vlastnosti prvků informačních modelů staveb, převod dat z dočasného nástroje zadavatele (ČAS BIM tool) do ISDSIMS, školení, počáteční nastavení ISDSIMS a následný provoz ISDSIMS po dobu trvání smlouvy.  

Informace o předběžné tržní konzultaci naleznete zde.

Pozvánku je možné stáhnout zde.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.