Logo ČAS

Praha je o jednu pasáž bohatší. Jmenuje se Listova

7. 6. 2023

Pasáže jsou takové zkratky umožňující průchod domovními bloky. Najdeme je ve všech větších městech. Ale co do počtu pasáží se může Praze rovnat jen málo měst. Pražské pasáže mají svůj osobitý charakter i atmosféru. A jedna nová přibyla oficiálně 7. června 2023. Tento den předseda ÚNMZ Viktor Pokorný a generální ředitel Agentury ČAS Zdeněk Veselý slavnostně otevřeli zrekonstruovaný prostor spojující ulici Biskupský dvůr s Těšnovskou pasáží a následně pražským Těšnovem i oblastí Florence. Pasáž dostala jméno Listova a na jejím začátku (či konci) se nachází také pamětní deska připomínající osobnost profesora Vladimíra Lista, významného českého elektroinženýra a zakladatele systému českých (i mezinárodních) technických norem.

Jméno pasáže není zvoleno náhodně, vždyť v přiléhajícím domě číslo popisné 5 sídlí jak Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, tak Česká agentura pro standardizaci. Tedy instituce, které na práci profesora Lista v oblasti standardizace a technické normalizace navazují, a také zastupují Česko hned v několika mezinárodních normalizačních organizací. Kromě organizací jako CEN, CENELEC a IEC je to také ISO. A jak připomněl ve svém úvodním slově Viktor Pokorný, ISO je nástupnickou organizací Mezinárodního normalisačního sdružení (ISA), které profesor List v roce 1928 spoluzakládal a zajistil tak Česku pevné místo i na mezinárodním poli v oblasti normalizace.

Zdeněk Veselý pak připomněl důležitost technických norem i v současné době. „Zdaleka se netýkají jen strojírenství či zdravotnické výroby, kde bychom je očekávali. Dnes se technické normy zabývají i kybernetickou bezpečností nebo třeba ochrannou osob,“ uvedl a připomněl, že to byl právě profesor List, kdo významně přispěl k elektrifikaci tehdejšího Československa a ve dvacátých letech minulého století navrhl i trasy pražského metra. Novou podobu i jméno pasáže pak ocenil také místostarosta městské části Praha 1 David Bodeček. Obzvláště milým hostem byl pak prasynovec profesora Lista Jaroslav List, který shodou okolností vystudoval stejnou univerzitu (VÚT Brno), na které jeho prastrýc mnoho let přednášel. „Jeden ze zkoušejících mě upozornil, že jestli mám nosit toto slavné jméno, měl bych ve své píli přidat,“ odlehčil na závěr atmosféru.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.