Logo ČAS

Pracovní program CEN CENELEC 2021

26. 1. 2021

Rok 2021 bude pro CEN a CENELEC klíčovým rokem: bude oficiálně zahájena implementace Strategie 2030, která bude řídit vývoj obou organizací v příštích 10 letech a pomůže zabezpečit relevanci evropské standardizace i pro budoucnost.

Pandemická krize COVID-19 ukázala, jakou klíčovou roli hrají technické normy v podpoře evropského hospodářského oživení a posílení jednotného trhu. Během první pandemické vlny jednaly evropské normalizační organizace CEN a CENELEC rychle a poskytly přístup zdarma k řadě evropských norem pro zdravotnické prostředky, ventilátory a osobní ochranné prostředky (OOP), což pomohlo zajistit plynulý přísun kriticky potřebného bezpečného materiálu. Úspěch společného úsilí v případě nouze zdůrazňuje význam silného standardizačního systému úzce spolupracujícího s orgány EU při řešení současných i budoucích výzev. A to představuje pouze jeden z mnoha sektorů, které CEN a CENELEC pokrývají: od „zeleného přechodu“ po digitalizaci, od otevírání trhů po podporu inovací, vždy jsou pro růst Evropy klíčové právě technické normy.

Nově představený Pracovní program CEN a CENELEC má sloužit jako zdroj informací a inspirace pro všechny zainteresované strany. Důrazně doporučujeme všem, aby se zapojili do našich aktivit na národní úrovni, nebo přímo v pracovních skupinách (WG) na evropské úrovni.

WorkProgramme 2021 ENG (PDF) - text je v anglickém jazyce.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.