Logo ČAS

Pracovní program CEN a CENELEC na rok 2023

21. 2. 2023

V posledních letech zasáhla svět řada bezprecedentních událostí. V reakci na ně se Evropa pouští do procesu obnovy: od boje proti globálnímu oteplování po vytvoření prosperujícího digitálního ekosystému, od podpory udržitelného a spravedlivého hospodářského oživení po snahu o strategickou autonomii – rok 2023 se stává rozhodujícím rokem pro utváření budoucnosti Evropy, a to i proto, že si připomíná 30. výročí jednotného trhu.

V tomto kontextu mohou evropské normy hrát strategickou roli, slouží totiž jako klíčové nástroje pro poskytování důvěryhodných a tržních řešení současných i budoucích výzev. Evropské normy jsou také nástrojem podpory priorit EU, jako je např. dvojí ekologický a digitální přechod a snaha o zajištění strategické autonomie.

Pracovní program na rok 2023 poskytuje přehled hlavních normalizačních prací a 14 strategických prioritních oblastí. U každého odvětví čtenář nalezne seznam technických komisí, počet norem vydaných CEN a CENELEC a podrobný přehled témat, u nichž se očekávají normalizační práce.

Pracovní program se rovněž zaměřuje na tři horizontální ekonomická témata, která jsou klíčová pro řešení současných výzev: přístupnost, udržitelnost a inteligentní technologie. Zvláštní pozornost je věnována udržitelnosti a inteligentním technologiím, neboť ty jsou zásadní k dosažení evropského dvojího ekologického a digitálního přechodu.

Poslední kapitola přináší horizontální přehled nejdůležitějších strategických bodů, které budou určovat vývoj CEN a CENELEC v průběhu roku 2023 a dále – mimo jiné pokračující implementaci Strategie 2030 a spolupráci s evropskými institucemi v rámci nové evropské normalizační strategie.

Pracovní program je k dispozici online na internetových stránkách CEN a CENELEC v PDF verzi , a i jako digitální příručka. Také v letošním roce bude pracovní program doprovázen #SectorTalks: sérií videí, ve kterých se projektoví manažeři CEN a CENELEC podělí o hlavní poznatky týkající se jejich příslušné oblasti práce výhledy do roku 2023 a 2024.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.