Logo ČAS

Pozvánka na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH

18. 7. 2023

V rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se koná ve dnech 19. – 23. 9. 2023 bude hostem stánku Poradenského centra MV ČR také Česká agentura pro standardizaci (ČAS) jakožto státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Ve středu 20. září zde zástupci ČAS představí návštěvníkům stánku principy a pravidla tvorby norem, možnosti aktivního zapojení externích subjektů do normalizačních činností, případně možnosti připomínkování návrhů evropských a mezinárodních norem. Zájemcům poskytnou informace problematiky prevence kriminality v oblasti standardizace a s tím související tvorbu potřebných norem.


Těšíme se na Vaši návštěvu

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.