Logo ČAS

Petr Stiegler na Roku informatiky 2023: Atestace eSSL startují

1. 6. 2023

Již tradiční konference Rok informatiky našla letos azyl v Panském dvoře nacházejícím se ve starobylé Telči. Partnerem konference je také Česká agentura pro standardizaci. Její zástupce, Petr Stiegler, vedoucí oddělení atestací, vystoupil v rámci odpoledního bloku druhého konferenčního dne. Řada na něj přišla po vystoupeních Petra Šimůnka, který se věnoval moderním způsobům autentifikace a Michala Karvánka. Ten přišel s téměř převratnou myšlenkou, že obce a města by mělo zajímat, jestli jejich obyvatelé Portály občana skutečně využívají. Jak připomněl, podle statistiky je u některých měst míra okamžitého opuštění přes 90 procent. A přidal rady, jak portály vylepšit.

Atestace se budou týkat všech

Petr Stiegler z České agentury pro standardizaci přišel na pódium hned vzápětí a prohlásil, že atestace spisových služeb se budou týkat vlastně úplně všech. Měl tím samozřejmě na mysli tak zvané veřejnoprávní původce. To jsou veřejné instituce definované archivním zákonem.Jde především o úřady, ale zdaleka nejen o ně,“ připomněl Stiegler s tím, že do této definice spadají také například státní podniky, školy (s výjimkou mateřských) a celá řada dalších subjektů. Všechny tyto organizace budou muset nejpozději od 1. ledna 2026 vést spisovou službu elektronicky a používat jen atestovaný elektronický systém spisové služby (eSSL).

Atestačním místem je podle rozhodnutí Ministerstva vnitra Česká agentura pro standardizaci. Jak Petr Stiegler zdůraznil, objednávat atestace je možné od 1. července 2023. Atestaci bude objednávat ve většině případů dodavatel eSSL. Pokud by totiž atest jejich produkt neměl, nemohou ho nabízet veřejnoprávním původcům. „A tím by si výrazně omezili okruh svým zákazníků,“ uvedl Stiegler a dodal: „Mohou ale nastat případy, kdy si bude muset atest zajistit sám veřejnoprávní původce. Jde zejména o situace, když už dodavatel neexistuje nebo nemá zájem atest zajistit.“ Jak poté Petr Stiegler připomněl, může jít také o případy, kdy je elektronický systém spisové služby složen z modulů od různých dodavatelů nebo naopak je integrován do většího informačního systému.

Veřejné atestační scénáře

Archivní zákon ukládá veřejnoprávním původcům některé povinnosti, které musí plnit. Atestace jim dává jistotu, že jimi používaný elektronický systém spisové služby skutečně zajistí, že plní všechny požadavky zákona na vedení spisové služby. To je pro uživatele samozřejmě velmi důležité, protože kdyby tomu tak nebylo, vystavují se postihu oni, nikoli dodavatel. Podmínky získání atestace byly již zveřejněny ve Věstníku Ministerstva vnitra.

Atestování bude probíhat vyškolenými testery na virtualizační platformě vytvořené Agenturou ČAS. „Chceme, aby každý, kdo o atest požádá, jej také dostal,“ zdůraznil Petr Stiegler a dodal, že testovací scénáře, podle kterých se bude postupovat, budou veřejné a každý si je bude moci stáhnut z webových stránek České agentury pro standardizaci. „Kdokoli bude mít zájem, může si tak snadno ověřit, jestli jím používaný nebo dodávaný systém požadavky pro získání atestu splňuje,“ doplnil Stiegler.

Po skončení přednášky padla také – celkem očekávatelná – otázka na cenu atestace. Ta je podle Petra Stieglera stanovena Ministerstvem vnitra a je nižší než 500 tisíc korun, přičemž nepodléhá DPH. „I když to může být zdánlivě vysoká částka, pokud má dodavatel eSSL například dvacet instalací, pak celkový dopad do ceny systému, zejména pokud je placen na měsíční bázi, nijak dramatický není,“ poznamenal Petr Stiegler na závěr svého vystoupení.

Záznam celé konference Rok informatiky najdete na stránkách pořádajícího časopisu eGoverment.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.