Logo ČAS

Open call for tenders for the validation of methods in CEN/TC 455/WG 4 “Other safety parameters”

9. 3. 2021

Proficiency test providers for 6 inter-laboratory studies

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vyhlašují otevřené výběrové řízení na služby:
Poskytovatelé zkoušek způsobilosti pro 6 mezilaboratorních studií pro validace metod v CEN / TC 455 / WG 4 „Other safety parameters“ v rámci standardizačního požadavku Evropské komise M / 564 Evropskému výboru pro normalizaci ve spojitosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2013, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobku EU na trh.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Stefana Krebse: krebs@agentura-cas.cz a to nejpozději do 20. 4. 2021.
Podrobnosti naleznete v přiložených souborech.

Zajímavý článek "Biostimulanty v technické normalizaci" o projektu a činnosti CEN/TC 455, který byl uveřejněn v Magazínu ČAS č. 5: http://www.magazin-cas.cz/archiv/13-flipbook/26-2020-2Soubory ke stažení:

Open Call for tender WG4 ILS (PDF, 147 kB)

Annex1 Scoring system for the selection criteria WG4 ILS (PDF, 37 kB)

Annex2 Application form Call validation (Word, 90 kB)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.