Logo ČAS

Online seminář „Timely European standards for a Green and Digital, Single and Global Market“

4. 9. 2023

Upozorňujeme na třetí seminář určený zainteresovaným stranám "Timely European standards for a Green and Digital, Single and Global Market". 

Pracovní skupina CEN/CENELEC/ETSI a EK „Timely European standards for a Green and Digital, Single and Global Market“ dospěla ke konci svého mandátu. Cílem pracovní skupiny bylo: navrhnout řešení, jak sladit evropské politiky s prioritami podniků a standardizací, předvídat potřeby standardizace, zlepšit interakci se zúčastněnými stranami při vypracovávání žádostí o standardizaci (standardization requests), zlepšit proces tvorby norem s ohledem na citování harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU.  

Cíl semináře: Vzhledem k velkému zájmu nejrůznějších zúčastněných stran o tyto činnosti je tento 3. seminář pořádán s cílem představit výsledky a úspěchy pracovní skupiny ESO-EC a očekávaný přínos pro evropský systém normalizace. 

Forma: online

Termín: úterý 3. října, 11:30-13:30 hod.

Cílová skupina: všichni zástupci zainteresovaných stran i odborná veřejnost

Registrace

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.