Logo ČAS

Rezervace konferenčního centra

  Místnost

  Místnost*KaplanDivišList

  Další požadavky na místnost např. z hlediska technického zabezpečení, či vybavení

  Termín rezervace


  Datum rezervace konferenčního centra

  Čas od* :
  Čas začátku rezervace

  Čas do* :
  Čas konce rezervace

  Kontaktní osoba


  Jméno na které bude konferenční centrum rezervováno


  Kontaktní email


  Telefonní kontakt pro urychlení komunikace

  Spolupracujeme
  IEC
  ISO
  ETSI
  CENELEC
  CEN
  Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.