Logo ČAS

Národní plán obnovy

Česká agentura pro standardizaci byla finančně podpořena z Národního plánu obnovy

Koncem září 2023 byl Ministerstvem pro místní rozvoj, vlastníkem komponenty 1.6 Národního plánu obnovy, schválen projekt Vývoj, implementace a provoz IT systému propojujícího technické normy s prováděcími předpisy, reg. č. CZ.31.9.0/0.0/0.0/23_074/0008108, který bude podpořen z finančních prostředků EU.

Projekt řeší propojení požadavku stanoveného v právním předpise a ustanovením příslušné technické normy (dále i ČSN). Technické normy doplňují nekompletní právní požadavek (požadavek stanovený v právních předpisech). Právní předpis nemůže jít do podrobností, např. výčtem způsobů výpočtů různých hodnot apod. uvedených na mnoha stránkách norem. Právní předpis stanoví pouze základní podmínky (právní požadavek) s tím, že na příslušné české technické normy odkazuje.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.