Logo ČAS

O atestacích eSSL v TV studiu časopisu eGoverment

4. 5. 2023

Elektronické spisové služby přinesly důležitý impuls k digitalizaci veřejné správy. V množství dodavatelů je ale složité se vyznat a veřejnoprávní původci nemají dnes záruku, že jednotliví dodavatelé splňují zákonné požadavky. Proto byl zaveden systém atestací spisových služeb, který se spustí od 1.července tohoto roku. Atestačním centrem se z rozhodnutí Ministerstva vnitra stala Česká agentura pro standardizaci.

O tom, jak budou atestace probíhat, ale i o tom, co přináší novelizace vyhlášky o spisové službě, která aktuálně vyšla ve sbírce zákonů diskutovali ve Studiu časopisu eGoverment Petr Vokáč, vrchní ředitel, sekce legislativy a státní správy Ministerstva vnitra, zástupce České agentury pro standardizaci, vedoucí oddělení atestace spisových služeb Petr Stiegler a Tomáš Bezouška, konzultant v oblasti spisové služby a prezident Institutu pro správu dokumentů.

V debatě nesoucí název Spisová služba – co nás čeká (a nemine). "Od určitého okamžiku budou muset vyřejnoprávní původci, typicky úřady, používat pouze atestované spisové služby," upozornil hned na úvod Petr Vokáč z Ministerstva vnitra a dodal, že pokud budou chtít výrobci elektronických systémů spisových služeb nadále nabízet své produkty veřejnoprávním původcům, budou je muset nechat atestovat.

Petr Stiegler z České agentury pro standardizaci pak doplnil, že pojem veřejnoprávní původce pochází ze zákona číslo 499/2004 Sb. "Bylo by dobré připomenout, že tento termín nezahrnuje jenom úřady, nebo to co vnímáme pod pojmem úřad. Patří sem i takové instituce jako školy, státní podniky, zdravotní pojišťovny a daší organizace," osvětlil Stiegler a zdůraznil, že subjektů, které budou mít povinnost vést spisovou službu elektronicky v to výhradně v atestovaném systému, bude mnohem více.

Celou debatu si můžete přehrát zde.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.