Logo ČAS

Nová publikace ÚNMZ má pomoci v boji s covid-19

17. 2. 2021

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zpracoval odbornou publikaci „Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“ s cílem zvýšit povědomí o správném uvádění výrobků na trh. Jde totiž o jedinou možnou cestu k tomu, aby nejen zdravotníci a další pracovníci v první linii dostávali a používali výhradně bezpečné, funkční a účinné osobní ochranné a zdravotnické prostředky.

Publikace je volně ke stažení na webových stránkách ÚNMZ

Nová publikace ÚNMZ má pomoci v boji s pandemií covid-19

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.