Logo ČAS

Návrh na zřízení nové TNK: Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

29. 1. 2019

Odbor standardizace oznamuje návrh na zřízení TNK – Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

Odbor standardizace obdržel návrh TNK 22, subkomise č. 1 na zřízení TNK s oblastí působnosti: Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

CLC/TC 44X(Safety of machinery - Electrotechnical aspects) Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

IEC/TC 44 (Safety of machinery - Electrotechnical aspects) Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

Předmět činnosti CLC/TC 44X: Připravit harmonizované normy, které se týkají především elektrických a elektronických zařízení a systémů strojů (včetně skupiny strojů, které spolupracují koordinovaně, s výjimkou aspektů vyšších systémů), které nejsou přenosné ručně při práci, ale mohou zahrnovat mobilní zařízení. Zakryté zařízení začíná v místě připojení elektrického napájení k stroji.

Vypracovat harmonizované normy pro zařízení související s bezpečností, používající elektrotechnologii, určená k použití pro splnění základních bezpečnostních požadavků směrnic Rady Evropských společenství týkajících se bezpečnosti strojních zařízení, která nespadají do působnosti žádného jiného technického výboru. Koordinovat s CEN všechny záležitosti týkající se bezpečnosti strojního zařízení. Poskytovat poradenství technické radě (BT) ve všech záležitostech týkajících se strojního zařízení.

Předmět činnosti IEC/TC 44: Normalizace v oblasti aplikace elektrotechnických zařízení a systémů na strojní zařízení (včetně skupiny strojů, které spolupracují koordinovaně, s výjimkou aspektů vyšších systémů), která nejsou přenosná ručně při práci, ale mohou zahrnovat mobilní zařízení. Kryté zařízení začíná v místě připojení elektrického napájení k strojnímu zařízení.

Standardizace rozhraní (s výjimkou lokálních sítí a sběrnic pole) mezi řídicím zařízením a elektrotechnickým vybavením strojního zařízení. Standardizace elektrotechnických zařízení a systémů týkajících se ochrany osob před nebezpečím strojního zařízení, jeho souvisejícího vybavení a životního prostředí. Koordinovat s ISO všechny záležitosti týkající se bezpečnosti strojního zařízení.

Nově vzniklá TNK se bude věnovat připomínkování návrhů evropských norem, zavádění evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN, revizím původních ČSN z oblasti bezpečnosti elektrického zařízení strojů a dalším činnostem v souladu se Statutem TNK.

Odbor standardizace vyzývá organizace, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 30. dubna 2019.

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Veselá

Tel: 221 802 251

e-mail: veselaA@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.