Logo ČAS

Národní plán obnovy

31. 3. 2022

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace (dále jen „ČAS“) informuje, že se podílí na plnění Národního plánu obnovy a je součástí komponenty 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení, subkomponenta 1.6.4.  

Cílem projektů, jež jsou v gesci ČAS je vytvořit společně provázané prostředí pro plné využití přínosů digitálních podkladů stavebních řízení za účelem vyšší efektivity řízení, zlepšení přístupu k provázaným informacím, snížení vlivu a pracnosti pracovníků při posuzování staveb. Konkrétně se jedná o tyto cíle:

1.         Vytvoření on-line automatizovaného systému vazeb mezi ustanoveními určených technických norem a požadavky prováděcích právních předpisů

2.         Vytvoření informačních služeb pro využívání dat z informačních modelů staveb pro agendy stavebního řízení včetně ontologie pro oblast stavebního řízení a územního plánování

3.         Vytvoření obsahu databáze datového standardu staveb a klasifikačního systému 

Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení, tedy vytvoření série informačních systémů, standardů a metodik, využitých jako dílčí komponenty systémů digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Účelem realizace systémů je rovněž vytvoření datových standardů staveb a nástrojů pro jejich správu a využívání a provázání norem na prováděcí předpisy v oblasti stavebnictví.

Součástí projektu je také vytvoření informačních služeb pro využívání dat elektronických projektových dokumentací vytvořených dle datových standardů staveb pro usnadnění výkonu agend ve vztahu k stavebnímu řízení a územnímu plánování.

Veškeré cíle jsou provázány na plnění Koncepce BIM v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.