Logo ČAS

Konference Kabely a kabelové systémy 2020

3. 3. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník konference:

„KABELY A KABELOVÉ SYSTÉMY 2020“

Konference se koná pod záštitou:

pana prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D., děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

a

pana doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D., děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze
 

Konferenci pořádají a srdečně zvou:   

SIFLEKS, SITEL, RLC

Partnery konference jsou:

Česká Společnost pro jakost

Elektrotechnický zkušební ústav

Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR

Mediální partner:

ELEKTRO

Konference se aktivně účastní:

Česká agentura pro standardizaci 

Safibra, s.r.o.   

Cíle konference:

 • zjištění společenské poptávky po potenciálním studiu kabelových systémů (kabely, kabelová konfekce, kabelové systémy a ochrany, aplikace v koncových produktech, požadavky na prokazování shody (systémy řízení kvality), další možnosti využití
 • možnosti formy podpory studijních programů
 • vytvoření platformy v oboru, možnost využití v oblasti technické, v oblasti standardizace nebo obchodně v rámci účastníků/přednášejících
 • vytvoření podnětů pro nové a inovativní produkty a aplikace v tomto oboru z úrovně přezkoumání mezioborových zkušeností a možných synergických efektů

Konference je určena pro:

uživatele, výrobce a dodavatele kabelových soustav a výrobce a dodavatele komponentů užívaných v těchto soustavách. Jejich vedoucí technické pracovníky a také pro projektanty a vývojové pracovníky

V čem je konference jedinečná:

 • svým primárním cílem, tedy zjistit společenskou poptávku po studiu kabelů a kabelových soustav
 • předpokládaným setkáním specialistů z různých oborů, jejichž společným jmenovatelem je využití kabelů a kabelových soustav. Možnost výměny zkušeností a možná i inspirace k objevení mezioborových synergií, urychlení standardních inovací a vzniku inovací vyšších řádů

Termín konání:

 • 17. září 2020, od 9.00 do 15.30 hodin

Místo konání:

Program konference:

Registrace účastníků: 8.30 – 9.00 hodin

Úvod (9.00-9.15):

Blok 1 – Kabely, komponenty a výroba kabelových systémů (9.15-10.45):

 • Kabely a kabelové systémy-celkový pohled na obor
 • Kabely současné trendy
 • Konektory přehled a současné trendy
 • Výroba kabelových svazků
 • Optika v kabelových systémech

Blok 2 – Interakce kabelových systémů s okolím podle využití prostředí (11.00 – 12.30):

 • Telekomunikace
 • Energetika
 • Signalizace a zabezpečení
 • Průmyslové aplikace
 • Dopravní prostředky
 • E-mobilita
 • Budovy
 • Smart aplikace
 • Metody eliminace vlivů a jejich možné využití

Blok 3 – Využití standardů a úroveň standardizace (13.00-14.30):

 • Systémy řízení a prokazování shody
 • Autorizované osoby a jejich poslání
 • Úroveň standardizace

Blok 4 – Rekapitulace (14.30-15.30):

 • Potenciál synergií
 • Společenská poptávka po studiu
 • Diskuze a závěr

Výstup:

 • sborník přednášek a příspěvků v elektronické formě
 • možnost prezentace příspěvku v rámci programu se zařazením do sborníku – Přihláška – část C

Účastnický poplatek:

 • 500,- Kč/účastník – Přihláška – část A
 • dále možnost prezentace Vaší firmy v prostoru pořádání konference nebo cateringu – 6000,- Kč (stůl 1,2m x 0,8m se dvěma židlemi a možností umístění 2-3 roll-up bannerů obvyklých rozměrů a dvě účastnická místa na konferenci) – Přihláška – část B

Ubytování:

Informace na:

info@sifleks.cz

tel.: 604212517

Další informace a přihlášky: www.kabelovesystemy2020.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.