Logo ČAS

Koncepce BIM 2022

18. 6. 2018

Náplň činnosti odboru Koncepce BIMNa základě pověření ministra průmyslu obchodu ze dne 7. prosince 2017 je odbor Koncepce BIM pověřen realizací významného množství opatření specifikovaných ve vládou schválené Koncepci zavedení BIM v České republice (dále jen Koncepce). Tato Koncepce byla schválena 25. září 2017 a ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) ji realizovat tak, aby tímto přispěla k vyšší efektivitě celého sektoru a umožnila mu aplikovat postupně do běžné praxe inovativní možnosti současných informačních technologií. Hlavní náplní odboru Koncepce BIM ČAS bude tedy realizace vybraných opatření Koncepce ve spolupráci s MPO a dalšími zapojenými ministerstvy a organizacemi. Navrhované standardy, metodiky, návody a doporučení budou konzultovány se zástupci široké odborné veřejnosti včetně hledání optimálního způsobu začlenění do běžné praxe (normy, vyhlášky, doporučení či případně náměty na změny v legislativě). Výstupy činnosti odboru budou respektovat zjištění během realizace pilotních projektů a z ověřených postupů z praxe (best practices).  Základní činnosti odboru:

  •    realizace svěřených opatření z Koncepce zavedení BIM v ČR;
  •    úzká spolupráce s gestory ostatních opatření Koncepce;
  •    vytvoření, řízení a koordinace pracovních skupin (PS) pro jednotlivá témata;
  •    zajištění a vypořádání odborné oponentury k připravovaným materiálům PS;
  •    vytvoření odborné platformy pro sdílení informací a zkušeností s metodou BIM;
  •    vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM.

Více informací naleznete v sekci Koncepce BIM.KoncepceBIM

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.