Logo ČAS

Komentář k ČSN ISO 45001

11. 12. 2018

Česká společnost pro jakost ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci vydávají dne 11. 12. 2018 Komentované vydání normy ČSN ISO 45001, jehož autory jsou Ing. Jiří Tilhon, RNDr. Mgr. Petr Skřehot a Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Cílem komentovaného vydání je napomoci dotčeným osobám zavést požadavky normy do praxe, eventuálně napomoci k bezproblémové migraci z ČSN OHSAS 18011 k ČSN ISO 45001.

Publikace bude oficiálně představena na dvou akcích pořádaných vydavateli v sídle České agentury pro standardizaci, Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1 ve dnech 15.1. 2018 a 29.1. 2018, vždy od 9:00 do 11:00hod. Komentář představí vedoucí autorského týmu Ing. Jiří Tilhon.

Publikaci je možné zakoupit v internetovém obchodě České společnosti pro jakost a v prodejně norem České agentury pro standardizaci.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.