Logo ČAS

Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví

19. 9. 2019

V České republice je přibližně 65 % odpadů tvořeno stavebním a demoličním odpadem a odvětví stavebnictví tak představuje obrovský potenciál pro zlepšení. Abychom ho mohli dosáhnout, je potřeba zvýšit procento využívání recyklátů u staveb na území České republiky a snížit tak závislost na přírodních zdrojích stavebního materiálu.

Cílem publikace je přehlednou a srozumitelnou formou všem klíčovým účastníkům stavebního procesu vysvětlit, proč využívat stavební a demoliční odpad, které suroviny lze získat při demolici, které materiály a jak lze recyklovat a jak správně recyklovat stavby. Rovněž je zde vysvětleno, jak ověřit vlastnosti recyklátů, které recyklované výrobky lze použít ve výstavbě a jak podpořit využití výrobků s obsahem recyklované složky ve veřejných zakázkách.

Katalog vznikl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov.

Katalog je dostupný ve formátu PDF na odkazu: Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, důležitým doplňkem je rovněž portál Recyklujeme stavby! 

Portál Recyklujeme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin byl vytvořen jako online verze dokumentu pro Českou agenturu pro standardizaci. Katalog má dvě základní sekce – Materiály a Recyklované výrobky. Pro doplnění přehledu o tématice jsou v dalších sekcích shromážděny Legislativní požadavky a související předpisy, Normy a zkušební postupy pro uvádění recyklovaných produktů do praxe. Ke snazšímu porozumění problematice katalogu je portál doplněn o sekci Slovníček pojmů.

Portál Recyklujeme stavby!

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.