Logo ČAS

IEC Young Professionals 2022

11. 5. 2022

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) pořádá v rámci svého generálního zasedání v San Franciscu pětidenní workshop "IEC Young Professionals 2022" pro mladé inženýry, techniky, manažery a obchodníky.

IEC Young Professionals Workshop, 31. října - 4. listopadu 2022, San Francisco, Spojené státy americké

Zájemci se mohou zúčastnit jedinečného workshopu věnovaného příští generaci odborníků a lídrů v oblasti technické normalizace a posuzování shody v oblasti elektrotechniky.

Účastníci mají příležitost zažít jedinečnou atmosféru generálního zasedání IEC – každoroční klíčovou událost, která propojuje technickou a řídicí sféru IEC.

Seminář se bude konat 31. 10–4. 11.2022 a jeho smyslem bude mimo jiné prohloubit znalosti o technických normách, jejich tvorbě, ale zejména navázat nové mezinárodní kontakty.

Pokud máte o seminář zájem, máte alespoň základní povědomí o principech technické normalizace a je vám mezi 20 a 35 lety, přihlaste se na adrese: sekretar@unmz.cz  

Další podrobnosti se dozvíte přímo v přiloženém letáku, propagačním videu:

www.youtube.com/watch?v=ef8JXbm7C0U&t=1s

nebo na webových stránkách IEC:

www.iec.ch/young-professionals

Přílohy:

IEC_2022_YP_flyer

Announcement 2022 IEC YP Programme and Workshop

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.