Logo ČAS

Hledáme předsedu TNK 67

30. 11. 2023

Zapojte se i Vy do tvorby technických norem

Technické normy každodenně používají obchodníci, výrobci, veřejné instituce a další organizace jako nástroj řízení životně důležitých oblastí – jsou to mimo jiné obchod, řízení, kvalita, zdraví a bezpečnost, nové technologie pro zvýšení energetické účinnosti, dopad na životní prostředí nebo interoperabilita. Proto je naším cílem, aby byly technické normy jak svým obsahem, tak i svou formou co nejkvalitnější. K tomu můžete významným způsobem přispět i Vy a současně s tím získat i řadu výhod.

Hledáme předsedu technické normalizační komise 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství, jejíž působnost v normalizaci se týká oblasti světelných zdrojů, svítidel a jejich příslušenství, zejména systémů třídění, terminologie, základních technických a bezpečnostních požadavků a jejich zkoušení.

Technická normalizační komise je odborný poradní orgán Odboru standardizace České agentury pro standardizaci (ČAS), státní příspěvkové organizace, pro komplexní řešení všech otázek technické normalizace v daném rozsahu působnosti. Činnost komise je založena na principech uvedených ve Statutu a jednacím řádu TNK, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách ČAS.

Případné uchazeče prosíme o sdělení, jaké mají zkušenosti jak se samotnou normalizací, tak také přímo s poptávaným oborem a také informaci o jazykové vybavenosti.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na adrese bosek@agentura-cas.cz.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.