Logo ČAS

Harmonised standards supporting Construction Products Regulation (CPR) - from present to future

12. 9. 2019

Konference Harmonised standards supporting Construction Products Regulation (CPR) - from present to future

Kdy: středa 4. prosince 2019

Kde: SQUARE - Bruselské kongresové centrum, Mont des Arts, 1000 Brusel (mapa)

Program: upřesněný program bude brzy k dispozici, webové stránky akce

Konference zahrnuje:

  • přestavení metodických pokynů vypracovaných v rámci bodu 5 JIS
  • informativní prezentace o nedávných aktualizacích harmonizovaných norem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh)

Registrace: účast je bezplatná, ale online registrace je povinná.

Důvod: Plnění bodu 5 (Action 5) „Společné iniciativy pro normalizaci“ (JIS - Joint Initiative on Standardisation), který se v rámci strategie jednotného trhu zaměřuje na hlavní zvláštnosti a výzvy týkající se harmonizovaných norem a procesu standardizace stavebních výrobků.

Pro koho je konference určena:

  • zaměstnance národních normalizačních orgánů
  • předsedy technických komisí
  • tajemníky technických komisí
  • convenory pracovních skupin
  • tvůrce národních politik
  • odborníky v dané oblasti
  • partnerské organizace
  • a zástupce dalších zainteresovaných stran, kteří se zajímají o technické normy vznikajících podle nařízení EU 305/2011.

Jednacím jazykem je angličtina.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.