Logo ČAS

Do eshopu byly nově přidány příručky VDA pro automobilový průmysl v českém jazyce

21. 7. 2023

Ve spolupráci s Českou společností pro jakost Vám nově nabízíme nejžádanější příručky německého vydavatele Verband der Automobilindustrie (VDA).

Německá asociace automobilového průmyslu sdružuje více než 620 německých společností a firem z oblasti automobilového průmyslu. Součástí VDA je Centrum řízení kvality (QMC), jehož úkolem je tvorba metodik a systémů řízení kvality pro automobilový průmysl. VDA-QMC zajišťuje, aby veškeré vydávané dokumenty byly v souladu s nejnovějšími technologiemi a vývojem.

Publikace nabízíme výhradně v elektronické podobě na eshopu.

Tištěné publikace distribuuje Česká společnost pro jakost prostřednictvím webu https://www.csq.cz/publikace.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.