Logo ČAS

ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

29. 3. 2019

V březnu 2019 byla vydána „ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití“.

Cílem této normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy potřebné pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně zlepšování energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie. Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ, velikost, složitost, zeměpisnou polohu, organizační kulturu nebo výrobky a služby, které poskytuje, a je použitelná bez ohledu na množství, použití nebo druhy spotřebované energie.

Přístup systému managementu v této normě je založen na cyklu PDCA. Norma je v souladu s požadavky organizace ISO na normy systémů managementu (struktura, identický základní text a společné termíny) a umožňuje tak integraci managementu hospodaření s energií s ostatními systémy managementu, které organizace již zavedla.

Účinné zavedení této normy poskytuje systematický přístup ke zlepšování energetické hospodárnosti, který může změnit způsob, jakým organizace hospodaří s energií. Díky využívání managementu hospodaření s energií v podnikatelské praxi může organizace vytvořit postup vedoucí k neustálému zlepšování energetické hospodárnosti. Pomocí zlepšování energetické hospodárnosti a s ní spojených nákladů na energie se může organizace stát konkurenceschopnější. Navíc může její zavedení přispět k tomu, že organizace budou plnit cíle zmírnění změny klimatu, a to snížením emisí skleníkových plynů spojených s využíváním energie.

ČSN EN ISO 50001 z března 2019 nahrazuje ČSN EN ISO 50001 z ledna 2012.

Další informace o ISO 50001:2018 najdete na webových stránkách ISO.

PDF iconISO 50001 - Energy Management system.pdf

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.