Logo ČAS

Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci. Oslavila tak sto let od vydání první české technické normy

19. 10. 2022
  • Ceny a čestná uznání Vladimíra Lista jsou udělována za rozvoj a popularizaci technické normalizace od roku 2002.
  • Čestným uznáním Vladimíra Lista byly letos oceněny čtyři osobnosti: Petr Ježek za elektrotechniku, Olga Mertlová za obor plastů, Jiří Podhora za svařování, Václav Voves za strojírenství.
  • Cenu Vladimíra Lista získala Marie Kholová za celoživotní významný a mnohostranný přínos pro rozvoj technické normalizace.
  • Nejpřínosnější původní ČSN byla zvolena norma ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích.
  • Letošní ročník se nesl ve znamení oslav 100 let technické normalizace v České republice a současně Mezinárodního dne standardizace (14. října).
  • Československá normalizační společnost (ČSN) byla založena v roce 1922

Praha 19. října 2022 – Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly letošním laureátům předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista. Ty uděluje již od roku 2002 Česká agentura pro standardizaci osobnostem, které přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace. Ceny jsou vzpomínkou a připomenutím práce prof. Dr. Ing. Vladimíra Lista (1877-1971), zakladatele organizované československé technické normalizace. Nezávislá komise se letos rozhodla udělit Cenu Vladimíra Lista Marii Kohlové za celoživotní významný a mnohostranný přínos pro rozvoj technické normalizace, zejména v oblasti plastů a plastových potrubních systémů. Čestná ocenění Vladimíra Lista si odnesla čtveřice osobností: Petr Ježek, Olga Mertlová, Jiří Podhora a Václav Voves. Současně bylo vyhlášeno Ocenění za nejpřínosnější původní ČSN vydanou v letech 2021/2022 (Cena ČSN & Research and Innovation). Komise vybrala normu ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích.

Technická normalizace bude do budoucna nadále nabývat na významu,“ zdůrazňuje generální ředitel České agentury pro standardizaci Zdeněk Veselý a pokračuje: „I digitalizace vyžaduje standardy a potřebuje se opírat právě o technické normy, které je kodifikují. Celý obor technické normalizace neustrnul na místě a přizpůsobuje se novým trendům. Proto v současné době vzniká celá řada norem dotýkajících se například problematiky fotovoltaických elektráren a obnovitelných zdrojů, elektromobility, ale třeba i pasivních budov.“

Ceny předali Viktor Pokorný, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci, speciálním hostem byla také předsedkyně ÚNMS SR Katarina Surmíková Tatranská. Její účast podtrhla speciální ráz, který letošní předávání Cen Vladimíra Lista mělo. Neslo se v duchu oslav 100 let technické normalizace v České republice, roku 1922 byla totiž založena celostátní společnost pro všeobecnou normalizaci ČSN. Proto byla během slavnostního dopoledne pokřtěna také nově vydaná publikace 100 let technické normalizace v českých zemích.

Technické normy sú univerzálnym jazykom. Garantujú ochranu, udržateľnosť a bezpečnosť. Podporujú podnikateľov v oblasti konkurencieschopnosti. Je úlohou našich úradov a predstaviteľov našich vlád, aby pripravili politiky, ktoré budú motivovať mladých špecialistov z verejnej, ako aj súkromnej sféry sa zapojiť do tvorby technických noriem,“ uvedla ve svém vystoupeníKatarina Surmíková Tatranská, předsedkyně ÚNMS SR, která současně připomněla oslavy 100. výročí československé technické normalizace na Slovensku 20. října 2022.

Seznam laureátů pro rok 2022

Cena Vladimíra Lista 2022

Ing. Marie Kohlová za celoživotní významný a mnohostranný přínos pro rozvoj technické normalizace, zejména v oblasti plastů a plastových potrubních systémů

Čestná uznání Vladimíra Lista 2022

Ing. Petr Ježek, CSc. za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektrotechniky

Ing. Olga Mertlová za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti plastů

Ing. Jiří Podhora, CSc. za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti svařování

Ing. Václav Voves za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti strojírenství

Ocenění za nejpřínosnější původní ČSN vydanou v r. 2021/2022 – CENA ČSN & Research and Innovation 

norma ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích

O cenách prof. Dr. Ing. Vladimíra Lista (1877-1971)

Od roku 2002 je udělována vybraným osobnostem Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista jako symbolické poděkování za jejich práci a působení, kterým přispěli k rozvoji a popularizaci technické normalizace. Technická normalizace je mnohotvárná činnost procházející napříč všemi obory lidského působení. Proto také nezávislá komise vybírá nositele ocenění Vladimíra Lista z různých oblastí, a to na základě nominace, kterou mohou ÚNMZ předat představitelé odborné veřejnosti. Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing. Vladimíra Lista.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.