Logo ČAS

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) pro rok 2021 vyhlašuje:

25. 2. 2021

19. ročník udělování ocenění za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji technické normalizace jak na národní, tak mezinárodní úrovni:

  • Cena Vladimíra Lista
  • Čestné uznání Vladimíra Lista

6. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace:

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2019/2020 a 2020/2021, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

1. ročník soutěže v oblasti „Research & Innovation“:

Tato soutěž si dává za cíl ocenit národní výzkumný nebo inovační projekt, který úspěšně vedl ke tvorbě národní normy, nebo tvorbu nové původní ČSN.

Vyhlášení výsledků soutěží a předání všech cen a ocenění proběhne u příležitosti oslav Světového dne technické normalizace 14. října 2021.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.