Logo ČAS

Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista 2022

7. 6. 2022

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno:

  • Cena Vladimíra Lista
  • Čestné uznání Vladimíra Lista

Česká agentura pro standardizaci pokračuje v zavedené tradici udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista. V roce 2022 je možné nominovat osobnosti, které se zasloužily o rozvoj technické normalizace, do 15. 8. 2022. Podmínky a pravidla pro udělení ocenění a postup nominace osobností naleznete v textu níže.

Návrhy na ocenění je možné zaslat na adresu extrel@agentura-cas.cz, popř. poštou k rukám pí. Michaely Sersour na adresu:

Česká agentura pro standardizaci
Michaela Sersour
Na Žertvách 24
180 00 Praha 8

Návrhový list pro předkládání návrhů

Podmínky a pravidla pro udělení ocenění

1.
Cena Vladimíra Lista
Cena se uděluje za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji technické normalizace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

 2.
Čestné uznání Vladimíra Lista
Čestné uznání se uděluje za významný přínos pro rozvoj technické normalizace. 

 3.
Návrhy se zdůvodněním mohou podat do 15. 8. 2022 předsedové TNK, představitelé CTN, Normalizačního výboru, ÚNMZ, ČAS a rovněž ostatní zástupci technické veřejnosti na návrhovém listu, který je zveřejněn na webových stránkách Agentury – viz výše.

Nenavrhují se kandidáti na ocenění in memoriam a současní zaměstnanci ÚNMZ a Agentury.

 4.
Kritéria pro posouzení návrhu:

  • význam činnosti navrženého pracovníka pro národní nebo mezinárodní normalizaci,
  • osobní přínos pro národní nebo mezinárodní normalizaci,
  • celoživotní dílo v technické normalizaci,
  • projekt v oblasti technické normalizace, který znamená prokazatelný přínos pro rozvoj normalizace na úrovni podniku, regionu nebo ČR. 

5.
Ocenění se udělují zpravidla jednou ročně. Cena Vladimíra Lista se uděluje jedné osobnosti, Čestné uznání Vladimíra Lista zpravidla třem osobnostem. 

 6.
Cena Vladimíra Lista může být udělena jednotlivci pouze jedenkrát. Čestné uznání Vladimíra Lista může být uděleno vícekrát. 

 7.
Návrhy posuzuje komise jmenovaná generálním ředitelem Agentury. Na základě posouzení doporučí kandidáty na ocenění. Konečné rozhodnutí přísluší generálnímu řediteli Agentury.

 8.
Ocenění předává generální ředitel Agentury, zpravidla při společenském setkání.

 9.
Oznámení o vyznamenaných osobnostech se zveřejňuje na www stránkách Agentury.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.