Logo ČAS

Normy pro životní prostředí
Brožura CEN-CENELEC pro veřejný sektor

1. 2. 2021

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) vydaly v prosinci 2020 brožuru s názvem „Normy pro životní prostředí“ (Standards for the environment). Publikace vysvětluje, proč je přínosné zapojení organizací veřejného sektoru do technické normalizace a poskytuje přehled o tom, jakými způsoby se technické normy mohou stát efektivním nástrojem ochrany životního prostředí.

Technická normalizace se v uplynulých desetiletích stala důležitým podpůrným nástrojem evropské legislativy. V rámci ochrany životního prostředí přijala Evropská unie směrnice týkající se například energetické náročnosti budov, kvality ovzduší a vody nebo nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení; oblastí, v nichž technické normy již hrají důležitou roli.

Cílem této brožury je ukázat, že zohlednění technických norem může být významným přínosem při ochraně životního prostředí na národní i evropské úrovni i v dalších oblastech. Brožura se v samostatných kapitolách věnuje oblastem oběhového hospodářství, přizpůsobení se klimatickým změnám a udržitelným financím, v nichž budou technické normy svou roli posilovat.

Brožura je určena především pro veřejný sektor, ale může zaujmout i jiné organizace. Je volně dostupná na webových stránkách CEN-CENELEC.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.