Logo ČAS

Jak budou atestace probíhat

Dosud žádná elektronická spisová služba neobdržela atest
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.