Logo ČAS

Právní základ atestací elektronických systémů spisových služeb

28. 5. 2023
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.