Logo ČAS

2. místo v anketě Zákon roku

27. 4. 2021

Zákonná úprava bezplatného přístupu k závazným technickým normám získala 2. místo v anketě Zákon roku. Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky byla nominována jako právní předpis, který má pozitivní dopad na činnost podnikatelských subjektů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká agentura pro standardizaci zajistily prostřednictvím této právní úpravy přístup nejen podnikatelské veřejnosti k plným textům českých technických norem, které jsou závazné na základě právních předpisů ČR. Normy jsou dostupné na portále Sponzorovaný přístup.

Svou zákonnou povinnost zpřístupňovat dotčené technické normy jednotliví gestoři (zejména ministerstva) postupně naplňují. V tuto chvíli mohou občané nahlédnout do technických norem v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.

Ocenění si velmi vážíme a věříme, že zpřístupňované informace budou přínosné nejen pro podnikatele, ale i pro širokou veřejnost.

Anketa Zákon roku je společným projektem firem, asociací a dalších subjektů angažujících se v oblasti kvality regulace českého podnikání. Zákon roku sestává z ankety, v níž jsou vyhlašovány inspirativní příklady regulace podnikání za uplynulý rok. V anketě každoročně hlasují stovky podnikatelů.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.