Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.