Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
03
32200018
EN ISO 16866:2022 + ISO 16866:2020
Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP)
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
01
12200126
EN 17666:2022
Údržba - Inženýrství údržby - Požadavky
5SPOLEHLIVOST
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
01
12200125
EN ISO 7963:2022 + ISO 7963:2022
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2
80NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ KOVŮ
2200
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
ČNDT
01
12200124
ISO 21940-21:2012
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů
11VIBRACE A RÁZY
2200
30.01.2023
30.05.2023
Převzetí mezinárodní normy překladem
JANDÁK Praha
01
12200123
ISO 362-3:2022
Akustika - Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí
8AKUSTIKA
2200
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
JANDÁK Praha
01
12200122
ISO 22266-1:2022
Vibrace - Torzní vibrace točivých strojních zařízení - Část 1: Hodnocení parních a plynových turbínových soustrojí vzhledem k elektrickému buzení
11VIBRACE A RÁZY
2200
30.01.2023
30.05.2023
Převzetí mezinárodní normy překladem
JANDÁK Praha
01
12200121
EN ISO 10819:2013/A2:2022
Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky
11VIBRACE A RÁZY
2200
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
JANDÁK Praha
01
12200120
ISO 13528:2022
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním
nedefinováno
2200
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
01
12200119
EN ISO/ASTM 52909:2022 + ISO/ASTM 52909:2022
Aditivní výroba - Vlastnosti hotového dílu - Orientační a lokalizační závislost mechanických vlastností pro tavení kovového prášku
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
01
12200118
EN ISO 128-2:2022 + ISO 128-2:2022
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
1TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
01
12200117
CEN ISO/TS 14827-4:2022 + ISO/TS 14827-4:2022
Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi dopravními informačními centry a řídicími centry - Část 4: Datová rozhraní ve formátu XML (profil B) mezi centry inteligentních dopravních systémů (ITS)
136DOPRAVNÍ TELEMATIKA
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
01
12200116
ISO/TS 14074:2022
Environmentální management - Hodnocení životního cyklu - Zásady, požadavky a směrnice pro normalizaci, vážení a interpretaci
106MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
2500
28.02.2022
28.02.2022
Převzetí technické specifikace převzetím originálu
ČAS PRAHA
01
12200115
ISO 14093:2022
Mechanismus pro financování místní adaptace na změnu klimatu - Granty na odolnost vůči změně klimatu na základě výkonu - Požadavky a směrnice
106MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
01
12200114
EN 17669:2022
Energetické služby se zárukou - Minimální požadavky
14ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
01
12200113
ISO/TS 10020:2022
Systémy managementu kvality - Management organizačních změn - Procesy
6MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí technické specifikace převzetím originálu
ČAS PRAHA
01
12200112
CEN ISO/TS 23302:2022 + ISO/TS 23302:2021
Nanotechnologie - Požadavky a doporučení pro identifikaci měřených veličin, které charakterizují nanoobjekty a materiály, které je obsahují
144NANOTECHNOLOGIE
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
01
12200111
ISO 31073:2022
Management rizik - Slovník
6MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
2500
30.03.2023
30.07.2023
Převzetí mezinárodní normy překladem
WALEK JINAČOVICE
01
12200110
EN ISO 22361:2022 + ISO 22361:2022
Bezpečnost a odolnost - Krizový management - Směrnice
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.