Logo ČAS
Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
1
11900088
EN ISO 15708-4:2019 + ISO 15708-4:2017
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 4: Kvalifikace
80NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ KOVŮ
2200
15.09.2019
15.11.2019
Převzetí evropské normy překladem
ČNDT
1
11900087
prEN 17161
Design pro všechny - Dostupnost výrobků, zboží a služeb podle přístupu Design pro všechny - Rozšíření rozsahu uživatelů
nedefinováno
2400
30.01.2020
30.03.2020
Převzetí evropské normy překladem
PETRAŠOVÁ Brno
1
11900084
EN IEC 31010:2019 + IEC 31010:2019
Management rizik - Techniky posuzování rizik
5SPOLEHLIVOST
2300
28.02.2020
30.04.2020
Převzetí evropské normy překladem
WALEK JINAČOVICE
1
11800083
ISO 2631-5:2018
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy
11VIBRACE A RÁZY
2200
30.08.2019
30.10.2019
Převzetí mezinárodní normy překladem
JANDÁK Praha
1
11900076
EN ISO 14090:2019 + ISO 14090:2019
Adaptace na změny klimatu - Zásady, požadavky a směrnice
106MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
2500
30.10.2019
15.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
PETRAŠOVÁ Brno
1
11800076
EN ISO 5458:2018 + ISO 5458:2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Vzorové a kombinované geometrické specifikace
7ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
2200
30.09.2018
30.04.2019
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT FSTROJ Praha
1
11900073
ISO 18434-2:2019
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu
11VIBRACE A RÁZY
2200
15.01.2020
15.05.2020
Převzetí mezinárodní normy překladem
JANDÁK Praha
1
11900072
EN ISO 22300:2018 + ISO 22300:2018
Bezpečnost a odolnost - Slovník
148PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
2200
30.09.2019
30.11.2019
Převzetí evropské normy překladem
URBAN PRAHA
1
11800061
ISO 16063-41:2011
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů
11VIBRACE A RÁZY
2200
30.05.2019
30.09.2019
Převzetí mezinárodní normy překladem
JANDÁK Praha
1
11800043
EN ISO 11200:2014/FprA1 + ISO 11200/Amd.1:2018
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
8AKUSTIKA
2200
15.01.2020
15.05.2020
Převzetí evropské normy překladem
JANDÁK Praha
1
11800033
EN ISO 4869-1:2018 + ISO 4869-1:2018
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu
8AKUSTIKA
2200
15.05.2019
15.09.2019
Převzetí evropské normy překladem
JANDÁK Praha
1
11800032
ISO 4869-2:2018 + EN ISO 4869-2:2018
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
8AKUSTIKA
2200
15.05.2019
15.09.2019
Převzetí evropské normy překladem
JANDÁK Praha
1
11900026
ISO 2041:2018
Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník
11VIBRACE A RÁZY
2200
30.08.2019
30.10.2019
Převzetí mezinárodní normy překladem
JANDÁK Praha
1
11900009
EN ISO 1660:2017 + ISO 1660:2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
7ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
2200
30.03.2019
30.05.2019
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT FSTROJ Praha
1
11900005
EN ISO 1101:2017 + ISO 1101:2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
7ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
2200
30.03.2019
30.05.2019
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT FSTROJ Praha
1
12000002
EN ISO 11203:2009/FprA1 + ISO 11203:1995/FDAmd 1
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu
8AKUSTIKA
2200
15.02.2020
30.04.2020
Převzetí evropské normy překladem
JANDÁK Praha
1
12000001
EN ISO 389-7:2019 + ISO 389-7:2019
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole
8AKUSTIKA
2200
30.03.2020
30.04.2020
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.