Logo ČAS
Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Člen
Technická universita v Liberci - Fakulta mechatroniky
5
SPOLEHLIVOST
RNDr. Anna Mládková, CSc.
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
5
SPOLEHLIVOST
Mgr. Martin Vlček, Ph.D.
Člen
AŽD Praha, s.r.o.
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Edmund Pantůček
Člen
Ing. Edmund Pantůček
5
SPOLEHLIVOST
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.
Člen
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Bc. Petr Kolář, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Alena Veselá
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
5
SPOLEHLIVOST
plk. gšt. prof.Ing. David Vališ, Ph.D., Ph.D., DSc.
Předseda
Ministerstvo obrany ČR
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
Ing. Karel Kupka, Ph.D.
Člen
TriloByte Statistical Software, s.r.o.
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Člen
VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Člen
RNDr. Jiří MICHÁLEK CSc. - MA-ST
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
doc.Ing.Olga Tůmová, CSc.
Člen
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
Ing. Kristýna Hanušová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
doc. Ing. Eva Jarošova, CSc.
Předseda
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Ondřej Belica, DiS.
Člen
CRAA - Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách, z.s.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Ondřej Varta
Člen
Státní úřad inspekce práce
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Petr Hájek
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Jakub Nebesář
Člen
MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Milan Bezděk
Člen
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Jan Pavliš
Člen
3M Česko, spol. s r.o.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Petr Židlík
Člen
Technické laboratoře Opava, a.s.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Vlasta Šachová
Člen
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Mgr. Helena Vohníková
Člen
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Vítězslav Puc
Člen
MALINA - Safety s.r.o.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Michal Vindyš
Člen
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Alena Švejdová
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
MUDr. Jana Hlávková
Člen
Státní zdravotní ústav
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Jiří Slabotinský, CSc.
Člen
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Miroslava Dostálová
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Jiří Šorf
Člen
VVUÚ, a.s.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Marie Chalupová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Karel Škréta
Předseda
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Ing. Libor Matějka, CSc.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Ing. Bohumila Zábrodská
Člen
Ing. Bohumila Zábrodská
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Ing. František Mlejnek, CSc.
Člen
Ing. František Mlejnek - DOKUMENTOP
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Ladislav Pešička
Člen
Ladislav Pešička
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Ing. Tadeáš Szlachta
Člen
VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Josef Rýmus
Člen
Josef Rýmus
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Doc.Ing.arch Milan Hanák, CSc.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Ing. Vlasta Rybánska
Člen
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Daniele Nisi
Člen
LL-C (Certification) Czech Republic, a. s.
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Ing. Leoš Mann
Předseda
ABB s.r.o.
1 2 3 40 41 42
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.