Logo ČAS
Logo ČAS

Databáze ČSN

Tento elektronický seznam obsahuje kompletní bibliografická data o všech normách ČSN, neobsahuje však texty norem. Data jsou aktualizována jednou měsíčně, vždy počátkem měsíce. Software a data jsou poskytována zdarma k nekomerčnímu využití. Software včetně dat se instaluje lokálně na počítači. Pokud chcete použít pouze internetovou verzi, je Seznam ČSN na adrese zde.

Soubory ke stažení

1.Instaluji program poprvé - chci data i program (60 MB), ke stažení zde :HTTP download
2.Chci nahrát pouze aktuální data (2021.04) - program už mám,
ke stažení zde (55MB):
HTTP download
3.Chci pouze novější verzi programu bez dat (nejnovější verze 1.4.12) :Pokud máte starší verzi, doporučujeme vyměnit EXE soubor a další přiložené soubory, obsažené v souboru ZIP. JE TO NEZBYTNÉ, POKUD SE OBJEVUJE CHYBA PŘI AKTUALIZACI DAT PŘES FTP, NEBO CHYBA PŘI EXPORTU DAT DO XLS TABULKY. Počínaje verzí 1.4.9s byly znovu zavedeny cenové skupiny norem. Nový EXE soubor je ke stažen zde:HTTP download

Doporučený postup instalace:

1. Spusťte program setup.exe a potvrďte licenční podmínky.

2. Pokud se objeví následující hlášení, ignorujte ho stisknutím tlačítka OK.

3. Zvolte adresář, do kterého chcete program nainstalovat. Standardně se nabízí C:CSNICSN

4. Instalace programu obsahuje aktuální instalaci dat. Data je možné nainstalovat buď do adresáře, kde je nainstalován program (např. C:CSNICNI) nebo jiného libovolného adresáře např. do C:NORMYDATA.
Další aktualizace dat je možné buď přímo z programu (přes FTP protokol pomocí FTP klienta, zabudovaného do aplikace, ale pouze pokud FTP protokol máte na svém PC ve vaší síti  povolený) nebo po stažení souboru s daty pomocí HTTP odkazu (Csn_data.zip viz výše) a rozbalením  do příslušného adresáře s daty.

5. Pokud chcete ze seznamu norem otevírat PDF soubory, nakopírujte je ve struktuře, kterou dodržuje ČAS, např. do adresáře C:NORMYPDF. Soubory PDF je možné stáhnout z ČSN online, jedná se o placenou službu. Předpokladem pro správné zobrazení souboru PDF je nainstalovaný Acrobat Reader ve verzi 7 nebo vyšší a plugin FileOpen (ke stažení v ČSN online) a také aktivní předplatné ve službě ČSN online.
6. Spusťte program. Např. pomocí ikony na ploše. 

7. Pokud jste nahráli data jinam než do adresáře, kde je program nainstalován poprvé, Vás program vyzve k zadání cesty k datům. Zadejte ji. Na obrázku je uveden pouze příklad, můžete mít jiné místo.

8. V případě, že chcete ze seznamu norem otevírat PDF soubory, doplňte do dat informaci o Vašich souborech PDF. Z menu Speciální akce spusťte Doplnění informace o PDF.

Program předpokládá uložení souborů PDF v následující struktuře adresářů a souborů, viz níže.
V adresáři kde je nastavena v programu cesta pro PDF jsou adresáře čísla jednotlivých tříd (první dva znaky z třídícího znaku). V příslušném adresáři třídy jsou adresáře z katalogových čísel norem (na pět míst s vedoucími nulami, nebo šest míst u novějších norem). V těchto adresářích je vlastní soubor textu normy pojmenovaný taky katalogovým číslem normy a případně dále podadresář ZMENY, kde jsou uloženy jednotlivé změny opět označeny vlastním katalogovým číslem.

příklad

Objeví se informační okénko, které říká kolik norem v PDF bylo na Vašem disku nalezeno a v seznamu byl doplněn údaj.

U nalezených norem PDF se objeví ikonka  . U norem PDF, které jsou v ČAS k dispozici, ale Vy je nemáte zakoupeny nebo nemáte doplněny informace do seznamu se objeví ikonka  .

9. Nyní můžete používat program k získávání základních bibliografických údajů o normách ČSN a k zobrazení norem ve formátu PDF.
PDF se zobrazují pomocí ikony  . Předpokladem pro správné zobrazení souboru PDF je nainstalovaný Acrobat Reader ve verzi 7 nebo vyšší a plugin FileOpen (získáte v ČSNonline)  a také aktivní předplatné ve službě ČSN online.

10. Aktualizace dat :
Pokaždé, když budete mít k disposici nová bibliografická data, rozbalte je do příslušného adresáře a spusťte nabídku Speciální akce -> Aktualizace dat, nebo použijte funkci Aktualizace dat stažením z internetu (FTP), pokud máte FTP protokol ve své firemní síti povolený  (to je pohodlnější a jednodušší způsob).

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.