Logo ČAS
Logo ČAS
Sponzorovaný přístup - české technické normy o elektronické fakturaci

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil prostřednictvím České agentury pro standardizaci české technické normy o elektronické fakturaci Národní implementace zezávazněných evropských dokumentů podle čl. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU z 16. 4. 2014, o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, jsou dostupné na portálu Sponzorovaný přístup. Portál provozuje Česká agentura pro standardizaci. Přístup k […]

číst více
ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

V březnu 2019 byla vydána „ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití“. Cílem této normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy potřebné pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně zlepšování energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie. Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ, velikost, […]

číst více
Seminář - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ Ochrana před úrazem elektrickým proudem a vnější vlivy v praxi projektanta, montéra a revizního technika a jejich úloha nejen při objektivním zpracování revizní zprávy z pohledu nových norem a soudních znalců Cílem semináře je ukázat účastníkům problémy spojené s navrhováním ochrany před úrazem elektrickým proudem, které jsou navázány na nedostatečné či nesprávné určování vnějších […]

číst více
Návrh na zřízení nové TNK: Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

Odbor standardizace oznamuje návrh na zřízení TNK – Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů Odbor standardizace obdržel návrh TNK 22, subkomise č. 1 na zřízení TNK s oblastí působnosti: Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů CLC/TC 44X(Safety of machinery - Electrotechnical aspects) Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů IEC/TC 44 (Safety of machinery - Electrotechnical aspects) Bezpečnost […]

číst více
Program rozvoje technické normalizace (PRTN) 2019

Česká agentura pro standardizaci (dále Agentura) vyzývá k podávání návrhů úkolů v rámci Programu rozvoje technické normalizace (PRTN) pro rok 2019.  Prioritní jsou tyto oblasti: 1. úkoly navazující na předchozí úspěšné projekty realizované v rámci PRTN 2. příprava a tvorba původních českých technických norem 3. zapojení národních expertů do evropské a mezinárodní normalizace (např. vedení […]

číst více
Příručky správné praxe - PRTN 2018

Výsledky Programu rozvoje technické normalizace pro rok 2018.  Do programu byly zahrnuty nabídky, které splňovaly některé z následujících kritérií:1. Úkoly navazující na dříve úspěšně realizované projekty2. Podpora tvorby původních českých technických norem3. Podpora zapojení národních expertů do evropské a mezinárodní normalizace (např. vedení TC a WG v rámci evropských a mezinárodních normalizačních organizací)4. Podpora informační, […]

číst více
Komentář k ČSN ISO 45001

Česká společnost pro jakost ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci vydávají dne 11. 12. 2018 Komentované vydání normy ČSN ISO 45001, jehož autory jsou Ing. Jiří Tilhon, RNDr. Mgr. Petr Skřehot a Ing. Jiří Vala, Ph.D. Cílem komentovaného vydání je napomoci dotčeným osobám zavést požadavky normy do praxe, eventuálně napomoci k bezproblémové migraci z ČSN OHSAS 18011 k ČSN […]

číst více
Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2018

V úterý 16. října jsme oslavili Světový den technické normalizace. Při této příležitosti uspořádala Česká agentura pro standardizaci setkání spojené s předáváním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista a vyhlášením výsledků studentské soutěže s vazbou na technické normy ČSN.  Česká agentura pro standardizaci (ČAS) převzala ke dni zahájení činnosti od svého zřizovatele Úřadu pro technickou […]

číst více
Harmonizované normy: zvýšení transparentnosti a právní jistoty pro plně fungující jednotný trh

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Komise předložila první odpověď na žádost Evropské Rady z března 2018, aby posoudila současný stav jednotného trhu a zbývající překážky a příležitosti pro jeho plné fungování (Harmonizované normy zahrnují i otázky sociálního začleňování, jako je přístupnost. Evropský akt přístupnosti využívá normy k zajištění předpokladu shody.). Normalizace hraje […]

číst více
Standards for all

Nový eLearningový nástroj  Technické normy mají široký dopad na společnost a přispívají k větší bezpečnosti každodenního života. Na evropské úrovni začaly regulační orgány využívat technické normy k podpoře provádění právních předpisů a politik, a to i v oblastech veřejného zájmu. Tento přístup znamená, že je pro občanskou společnost ještě důležitější se zapojit a podílet na […]

číst více
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.