Nová publikace ÚNMZ má pomoci v boji s covid-19

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zpracoval odbornou publikaci „Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“ s cílem zvýšit povědomí o správném uvádění výrobků na trh. Jde totiž o jedinou možnou cestu k tomu, aby nejen zdravotníci a další pracovníci v první linii dostávali a používali výhradně bezpečné, funkční a […]

číst více
Normy pro životní prostředí
Brožura CEN-CENELEC pro veřejný sektor

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) vydaly v prosinci 2020 brožuru s názvem „Normy pro životní prostředí“ (Standards for the environment). Publikace vysvětluje, proč je přínosné zapojení organizací veřejného sektoru do technické normalizace a poskytuje přehled o tom, jakými způsoby se technické normy mohou stát efektivním nástrojem ochrany životního prostředí. Technická […]

číst více
Pracovní program CEN CENELEC 2021

Rok 2021 bude pro CEN a CENELEC klíčovým rokem: bude oficiálně zahájena implementace Strategie 2030, která bude řídit vývoj obou organizací v příštích 10 letech a pomůže zabezpečit relevanci evropské standardizace i pro budoucnost. Pandemická krize COVID-19 ukázala, jakou klíčovou roli hrají technické normy v podpoře evropského hospodářského oživení a posílení jednotného trhu. Během první […]

číst více
Konference o standardizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti "European Standardization in support of the EU Cybersecurity Act"

Evropské normalizační organizace CEN, CENELEC a ETSI společně s ENISA (Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost) pořádají virtuální konferenci o standardizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti "European Standardization in support of the EU Cybersecurity Act", která bude zahrnovat i část věnovanou směrnici RED (2014/53/EU, Radio Equipment Directive), Spotřebitelský Internet (Consumer Internet of Things (CIoT)), problematice 5G, atd. […]

číst více
Návrh na zřízení nové TNK: Světelné znečištění – rušivé světlo

Odbor technické normalizace po dohodě se zainteresovanými stranami navrhuje zřízení technické normalizační komise TNK  Světelné znečištění – rušivé světlo Navrhovaná oblast působnosti TNK:   Světelné znečištění je jev , který ovlivňuje a mění přirozené prostředí člověka i přírody. Světelné znečištění vzniká z důsledku nevědomého nebo neprofesionálního použití světelných přístrojů (svítidel, světlených zdrojů) při návrhu venkovních osvětlovacích soustav. […]

číst více
Předběžná tržní konzultace k dodávce software pro správu Datového standardu staveb pro metodu BIM

Informujeme Vás o zahájení předběžné tržní konzultace  k dodávce software pro správu Datového standardu staveb pro metodu BIM. Účelem Konzultace je seznámení potencionálních dodavatelů se záměrem připravované Veřejné zakázky a získání všech informací potřebných pro efektivní, správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek.   Předmětem Veřejné zakázky bude nabytí uživatelských práv k informačnímu systému pro správu požadavků na […]

číst více
TNI CWA 17553 Obličejové roušky pro veřejnost – Minimální požadavky, zkušební metody a používání

Upozorňujeme na nově vydanou TNI CWA 17553: Obličejové roušky pro veřejnost – Minimální požadavky, zkušební metody a používání Obličejová rouška pro veřejnost podle TNI CWA 17553 není předmětem povinného zkoušení a posuzování oznámenými subjekty (notifikovanými osobami). Provedení zkoušek, posouzení výrobku a kontrolu postupů výroby dle požadavků TNI CWA 17553 provádí sám výrobce. Výrobce může požádat externí  zkušební […]

číst více
Veřejný průzkum k revizi ISO 9001

Stejně jako všechny normy ISO, je i ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky pravidelně přezkoumávána, aby se zajistilo, že bude i nadále vyhovovat potřebám miliónů uživatelů po celém světě. Z tohoto důvodu organizace ISO vytvořila průzkum formou online dotazníku, jehož prostřednictvím se mohou uživatelé zapojit do formování této normy. Cílem průzkumu je získat informace o využití normy […]

číst více
Konference Kabely a kabelové systémy je přesunuta a bude se konat v roce 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník konference: „KABELY A KABELOVÉ SYSTÉMY 2020“ Konference se koná pod záštitou: pana prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D., děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a pana doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D., děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze  Konferenci pořádají a srdečně zvou:    SIFLEKS, SITEL, RLC Partnery konference jsou: Česká […]

číst více
Stěhování České agentury pro standardizaci do nových prostor a omezení provozu v důsledku stěhovacích prací

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) oznamuje, že z důvodu plánované rekonstrukce budovy Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1 se s účinností od 3. srpna 2020 stěhuje do nových prostor, na adresu Na Žertvách 132/24, Praha 8 a to včetně Zákaznického centra s prodejnou norem. Veškerá telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají nezměněny. Stěhovací práce budou probíhat v termínu 24. […]

číst více
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.