Logo ČAS
Logo ČAS
PF 2020
číst více
Předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2019

Ve čtvrtek 17. října předávala Česká agentura pro standardizaci Cenu a Čestná uznání Vladimíra Lista osobnostem, které svou prací a svým působením přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace v České republice. Slavnostní den byl spojen s vyhlášením výsledků studentské soutěže s vazbou na technické normy ČSN a s předáním ocenění IEC 1906 Award. Oslava Světového dne […]

číst více
Světový den technické normalizace

Dnešek je Světovým dnem (technické) normalizace.14. října 1946 se delegáti z 25 zemí sešli v Londýně, kde schválili stanovy, jednací řád a tři úřední jazyky nové organizace – angličtinu, francouzštinu a ruštinu. Tato organizace byla na návrh ČSR pojmenována Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardisation – ISO) se sídlem v Ženevě. Světový den […]

číst více
Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví

V České republice je přibližně 65 % odpadů tvořeno stavebním a demoličním odpadem a odvětví stavebnictví tak představuje obrovský potenciál pro zlepšení. Abychom ho mohli dosáhnout, je potřeba zvýšit procento využívání recyklátů u staveb na území České republiky a snížit tak závislost na přírodních zdrojích stavebního materiálu. Cílem publikace je přehlednou a srozumitelnou formou všem klíčovým […]

číst více
Odborný seminář Standardizace paliv, maziv a provozních kapalin

ČESKÁ  STROJNICKÁ  SPOLEČNOST z.s. Vás zve ve spolupráci s ČESKOU AGENTUROU PRO STANDARDIZACI, s.p.o. na odborný seminář  Standardizace paliv, maziv a provozních kapalin ve středu 4. prosince 2019 v budově Českého svazu VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5 Cíle semináře Seznámení s aktuálními procesy tvorby, prezentace a použití technických norem Získání přehledu standardů motorových paliv, mazacích olejů a […]

číst více
Harmonised standards supporting Construction Products Regulation (CPR) - from present to future

Konference Harmonised standards supporting Construction Products Regulation (CPR) - from present to future Kdy: středa 4. prosince 2019 Kde: SQUARE - Bruselské kongresové centrum, Mont des Arts, 1000 Brusel (mapa) Program: upřesněný program bude brzy k dispozici, webové stránky akce Konference zahrnuje: přestavení metodických pokynů vypracovaných v rámci bodu 5 JIS informativní prezentace o nedávných aktualizacích harmonizovaných norem podle […]

číst více
Jak připomínkovat úkoly plánu TN

Každý měsíc je ve Věstníku ÚNMZ na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb. zveřejněn seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu.  Jak připomínkovat úkoly plánu TN 1) Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může do 4 týdnů od zveřejnění ve Věstníku přihlásit u zpracovatele návrhu, jehož […]

číst více
Návrh na zřízení nové TNK: Asistenční psi

Odbor standardizace navrhuje zřízení TNK Asistenční psi. Navrhovaná oblast působnosti TNK: Normalizace v oblasti asistenčních psů a jejich výcviku, včetně kompetencí cvičitelů psů a poskytování služby klientům. Oblast působnosti TNK bude pokrývat činnost evropské technické komise CEN/TC 452 Asistenční psi. Hlavní úkoly TNK Hlavním úkolem TNK v současné době bude připomínkování návrhů evropských norem. Činnost technické normalizační komise […]

číst více
Environmentální seminář - vodní hospodářství a ekodesign

Termín konání: 9. 9. 2019 Místo konání: České agentura pro standardizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Občerstvení během semináře je zajištěno. Účast na semináři je bezplatná, je nutné se zaregistrovat na e-mailové adrese: cermak@agentura-cas.cz Program: ke stažení nížeProgram.pdf

číst více
Vyhlášení nového ročníku národních cen kvality ČR a CSR pro 2019

Dne 30. dubna 2019 předseda Rady kvality České republiky oficiálně vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro rok 2019 vyhlásil: •Národní cenu kvality České republiky v programech START PLUS, CAF a EXCELENCE.•Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost Termín pro podání přihlášek je […]

číst více
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.