Logo ČAS
Logo ČAS
Konference Kabely a kabelové systémy je přesunuta a bude se konat v roce 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník konference: „KABELY A KABELOVÉ SYSTÉMY 2020“ Konference se koná pod záštitou: pana prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D., děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a pana doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D., děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze  Konferenci pořádají a srdečně zvou:    SIFLEKS, SITEL, RLC Partnery konference jsou: Česká […]

číst více
Stěhování České agentury pro standardizaci do nových prostor a omezení provozu v důsledku stěhovacích prací

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) oznamuje, že z důvodu plánované rekonstrukce budovy Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1 se s účinností od 3. srpna 2020 stěhuje do nových prostor, na adresu Na Žertvách 132/24, Praha 8 a to včetně Zákaznického centra s prodejnou norem. Veškerá telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají nezměněny. Stěhovací práce budou probíhat v termínu 24. […]

číst více
Aktuální informace České agentury pro standardizaci vydané v souvislosti s vyhlášením zákazu volného pohybu osob v ČR

V souvislosti v rozhodnutím vlády o zákazu volného pohybu osob na území České republiky, které nabylo účinnost 16. března 2020 od 0:00 do 24. března do 6:00, jsme v rámci České agentury pro standardizaci přijali tato opatření: Vykonávání základních činností České agentury pro standardizaci vyplývajících ze Zřizovací listiny ze dne 11. 1. 2018 není přerušeno Provoz databáze ČSN online není […]

číst více
Normy pro opětovné využití vody

Nedostatek vody je považován za jedno z nejvážnějších ohrožení udržitelného rozvoje společnosti; aby se zmírnil její nedostatek, používají se k pokrytí potřeby vody stále více zdroje recyklované vody, čímž se šetří cenné zdroje pitné vody. Opětovné využití vody v městských oblastech zahrnuje například: zavlažování pozemků, průmyslová využití, splachování záchodů, hašení požárů, environmentální a rekreační využití […]

číst více
Seminář Standardizace, akreditace a certifikace po Brexitu

Praha, 10. 3. 2020 – otázkám, jaké změny přinese Brexit v oblastech standardizace, akreditace a certifikace po odchodu Velké Británie z EU, se věnoval seminář, který uspořádala Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s The British Standards Institute (BSI) a Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) v minulém týdnu v prostorách HK ČR. Česká republika je jednou z prvních evropských zemí, […]

číst více
Bezplatný přístup k vybraným evropským normám - zdravotnické a osobní ochranné prostředky

V reakci na šíření onemocnění způsobené virem COVID-19 se ÚNMZ a Česká agentura pro standardizaci, za souhlasu CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci), rozhodli k bezplatnému zpřístupnění řady evropských norem z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků. Toto výjimečné rozhodnutí je motivováno potřebou řešit vážný nedostatek ochranných masek […]

číst více
Konference Kabely a kabelové systémy 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník konference: „KABELY A KABELOVÉ SYSTÉMY 2020“ Konference se koná pod záštitou: pana prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D., děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a pana doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D., děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze  Konferenci pořádají a srdečně zvou:    SIFLEKS, SITEL, RLC Partnery konference jsou: Česká […]

číst více
Návrh na zřízení nové TNK: Palné zbraně a střelivo

Odbor standardizace navrhuje zřízení TNK Palné zbraně a střelivo. Odbor standardizace obdržel podnět ke zřízení technické normalizační komise TNK Palné zbraně a střelivo od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Navrhovaná oblast působnosti TNK: Normalizace v oblasti palných zbraní a střeliva. Činnost technické normalizační komise se bude řídit Statutem a jednacím řádem TNK. Odbor standardizace vyzývá organizace z řad […]

číst více
Akce CEN a CENELEC

Evropské normalizační organizace CEN a CENELEC vždy organizují nebo se podílejí na přípravě zajímavých akcí. Účast na všech akcích je většinou zdarma, ale je třeba se na ně registrovat prostřednictvím uvedených odkazů. StandarDays 2020 2. a 3. duben 2020, Brusel StandarDays je dvoudenní vzdělávací akce, která účastníkům poskytne přehledně a strukturovaně informace o evropské normalizaci. […]

číst více
PF 2020
číst více
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.