Logo ČAS
Logo ČAS
Bezpečnost a prevence ve městech – jak mohou pomoci environmentální design, plánování a technické normy?

Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a sekretariátem Evropské komise pro standardizaci – Technické komise 325 (CEN/TC 325) „Prevence kriminality při plánování městské výstavy a navrhování budov“ si Vás dovolují pozvat na unikátní mezinárodní odbornou konferenci: „Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“ Cílem konference, která se uskuteční při […]

číst více
Vyhlášen 22. ročník Národních cen České republiky

1. místopředseda Rady kvality České republiky, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler, vyhlásil jménem Rady kvality ČR, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2022.Přihlášky je možné podávat do 26. června 2022 (v případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání do 15. srpna 2022) na e-mailovou […]

číst více
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) představila první kroky při zavádění standardů z německé DWA pro oblast vodního a odpadového hospodářství.

Na letošní výstavě IFAT svou přednáškou, o kterou se podělili Ivana Kolínská z České agentury pro standardizaci a Vojtěch Doležal ze spolupracující společnosti SEWACO, seznámili odborníky různých zemí z oblasti vodního hospodářství o svém záměru přenést standardy DWA do českého prostředí. „Česká agentura pro standardizaci je především institucí, která zajišťuje tvorbu a vydávání českých technických […]

číst více
Soutěž „ČSN & Výzkum a vývoj“

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejpřínosnější původní ČSN, která byla vydána v r. 2020 a 2021. Soutěž si klade za cíl ocenit tvůrce (jednotlivec nebo organizace) původní ČSN, kteří dosáhli úspěšné integrace výzkumu / inovace a standardizace, a tím řeší: začlenění technické normalizace do procesů výzkumu a vývoje nebo inovačních procesů na […]

číst více
Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista 2022

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno: Cena Vladimíra Lista Čestné uznání Vladimíra Lista Česká agentura pro standardizaci pokračuje v zavedené tradici udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista. V roce 2022 je možné nominovat osobnosti, které se zasloužily o rozvoj technické normalizace, do 15. 8. […]

číst více
IEC Young Professionals 2022

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) pořádá v rámci svého generálního zasedání v San Franciscu pětidenní workshop "IEC Young Professionals 2022" pro mladé inženýry, techniky, manažery a obchodníky. IEC Young Professionals Workshop, 31. října - 4. listopadu 2022, San Francisco, Spojené státy americké Zájemci se mohou zúčastnit jedinečného workshopu věnovaného příští generaci odborníků a lídrů v oblasti […]

číst více
Tisková zpráva

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace („ČAS“ nebo „Zadavatel“), tímto informuje odbornou veřejnost, že vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci („Konzultace“) a to v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Konzultace se vztahuje k zamýšlené veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb při aplikaci metodických dokumentů ČAS“ […]

číst více
Předprodej komentáře k MDR zahájen

Od roku 2017, kdy bylo schváleno nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, všeobecně označované jako MDR, velmi často zaznívaly prosby českých výrobců, dovozců a distributorů zdravotnických prostředků, aby vznikl komplexní komentář k tomuto rozsáhlému právnímu předpisu, který bude obsahovat jak potřebná výkladová stanoviska vycházející z evropských MDCG dokumentů, tak především praktický návod, jak splnit širokou […]

číst více
Národní plán obnovy

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace (dále jen „ČAS“) informuje, že se podílí na plnění Národního plánu obnovy a je součástí komponenty 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení, subkomponenta 1.6.4.   Cílem projektů, jež jsou v gesci ČAS je vytvořit společně provázané prostředí pro plné využití přínosů digitálních podkladů stavebních řízení za účelem vyšší efektivity řízení, […]

číst více
Normalizační strategie

2. února 2022 EK vydala Normalizační strategii, kterou navázala na Revidovanou průmyslovou strategii z května roku 2021. Strategie má za cíl zajistit přijímání norem na podporu odolného, zeleného a digitálního jednotného trhu EU, použitelné na celosvětové úrovni, a navrhuje řadu opatření, které cílí na tyto oblasti: Využití Evropského normalizačního systému k dosažení dvojí tranzice a k podpoře […]

číst více
1 2 3 7
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.