Logo ČAS
Tisková zpráva

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace („ČAS“ nebo „Zadavatel“), tímto informuje odbornou veřejnost, že vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci („Konzultace“) a to v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Konzultace se vztahuje k zamýšlené veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb při aplikaci metodických dokumentů ČAS“ […]

číst více
Předprodej komentáře k MDR zahájen

Od roku 2017, kdy bylo schváleno nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, všeobecně označované jako MDR, velmi často zaznívaly prosby českých výrobců, dovozců a distributorů zdravotnických prostředků, aby vznikl komplexní komentář k tomuto rozsáhlému právnímu předpisu, který bude obsahovat jak potřebná výkladová stanoviska vycházející z evropských MDCG dokumentů, tak především praktický návod, jak splnit širokou […]

číst více

Archivy

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.