Logo ČAS
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) pro rok 2021 vyhlašuje:

19. ročník udělování ocenění za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji technické normalizace jak na národní, tak mezinárodní úrovni: Cena Vladimíra Lista Čestné uznání Vladimíra Lista 6. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace: Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných […]

číst více
Nová publikace ÚNMZ má pomoci v boji s covid-19

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zpracoval odbornou publikaci „Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“ s cílem zvýšit povědomí o správném uvádění výrobků na trh. Jde totiž o jedinou možnou cestu k tomu, aby nejen zdravotníci a další pracovníci v první linii dostávali a používali výhradně bezpečné, funkční a […]

číst více
Normy pro životní prostředí
Brožura CEN-CENELEC pro veřejný sektor

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) vydaly v prosinci 2020 brožuru s názvem „Normy pro životní prostředí“ (Standards for the environment). Publikace vysvětluje, proč je přínosné zapojení organizací veřejného sektoru do technické normalizace a poskytuje přehled o tom, jakými způsoby se technické normy mohou stát efektivním nástrojem ochrany životního prostředí. Technická […]

číst více

Archivy

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.