Jste zde

Plán národních prací

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tímto zveřejňuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a a Rady (EU)č. 1025/2012 svůj plán národních prací.

This is the UNMZ work programme made available in compliance with Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council.

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014:

 

2013:

2019