You are here

Bezplatné zpřístupnění vybraných evropských norem z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků

V reakci na šíření onemocnění způsobené virem COVID-19 se ÚNMZ a Česká agentura pro standardizaci, za souhlasu CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci), rozhodli k bezplatnému zpřístupnění řady evropských norem z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků.

Toto výjimečné rozhodnutí je motivováno potřebou řešit vážný nedostatek ochranných masek a zdravotnického vybavení v důsledku exponenciálního růstu počtu nakažených virem COVID-19. Využití těchto norem umožní rychlejší a plynulejší přístup na trh novým lékařským zařízením a ochranným pomůckám.

Vybrané ČSN jsou zveřejněny na portálu Sponzorovaný přístup, v části Evropská komise - OOP; pro přístup je nutné provést základní registraci uživatele.