Jste zde

ISO 45001 vydána

ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití poskytuje silný a účinný soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce v globálních dodavatelských řetězcích. Dokument je postaven tak, aby pomohl organizacím všech velikostí ve všech odvětvích průmyslu, a očekává se od něj, že s jeho pomocí dojde ke snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Podle výpočtů, které provedla Mezinárodní organizace práce (ILO) v roce 2017, dojde ročně k 2,78 milionu událostí s následkem smrti. To znamená, že každý den zemře téměř 7 700 pracovníků na následky pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Navíc ročně vznikne na 374 milionů dalších úrazů a nemocí z povolání bez smrtelných následků, které často končí dlouhodobou pracovní neschopností. Tato čísla jsou střízlivým popisem moderního pracoviště – takového, kde pracovníci mohou trpět vážnými následky toho, že prostě jen “dělají svoji práci”.

ISO 45001 dává naději, že se to změní. Norma poskytuje vládním agenturám, průmyslu a dalším zainteresovaným stranám efektivní a užitečný návod pro zlepšení bezpečnosti práce na celém světě. Prostřednictvím snadno použitelného rámce ji lze aplikovat ve výrobních i dalších závodech, bez ohledu na to, kde se nacházejí.

David Smith, předseda projektové komise ISO/PC 283, která vypracovala ISO 45001, věří, že nová mezinárodní norma přinese milionům pracovníků opravdovou změnu. „Věříme, že ISO 45001 povede k významným změnám praktik na pracovišti a sníží tragickou bilanci pracovních úrazů a nemocí z povolání.“ Nová norma pomůže organizacím poskytnout svým pracovníkům i návštěvníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí tím, že budou neustále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci v praxi.

Smith dodává: „Tvůrci mezinárodních norem se sešli, aby nabídli rámec pro bezpečnější pracoviště pro všechny, bez ohledu na to, v jakém odvětví a kde na světě pracujete.” Více než 70 zemí se aktivně podílelo na tvorbě tohoto dokumentu, který byl vypracován komisí ISO/PC 283 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejíž sekretariát zajišťoval British Standards Institute (BSI).

Protože ISO 45001 je navržena tak, aby se dala integrovat s dalšími normami systémů managementu a byla tak zajištěna vysoká úroveň kompatibility s novými verzemi ISO 9001 (management kvality) a ISO 14001 (environmentální management), podniky, které již ISO normy implementovaly, budou mít výhodu, pokud se pro ISO 45001 rozhodnou.

Nová norma vychází ze společných prvků, které najdete ve všech ISO normách systémů managementu, a používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA), který poskytuje rámec organizacím plánovat tak, jak potřebují, za účelem minimalizovat riziko nebezpečí. Opatření by měla mířit na problémy, které mohou vést k dlouhodobým zdravotním obtížím a k pracovní neschopnosti, a také k situacím, u nichž může docházet k pracovním úrazům.

ISO 45001 nahradí OHSAS 18001 - původní dokument, který se zabýval bezpečností a ochranou zdraví při práci. Organizace nyní certifikované podle OHSAS 18001 mají 3 roky na dosažení souladu s novou ISO 45001, ačkoliv certifikát o shodě s ISO 45001 tato norma nevyžaduje.

Mezinárodní akreditační fórum (IAF) vytvořilo požadavky na přechod, které by měly pomoci certifikovaným organizacím, certifikačním orgánům, akreditačním orgánům a dalším subjektům, se na přechod připravit.

Více informací najdete na www.iaf.nu. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use si můžete objednat v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci, s.p.o. (info@agentura-cas.cz) nebo v internetovém obchodě ISO.