Nový portál Koncepce BIM

Nový portál Koncepce BIM
V současné době finalizujeme zadání pro výběr dodavatele nového webového portálu odboru Koncepce BIM, který bude provozován na doméně KoncepceBIM.cz a samozřejmě bude přístupný i odtud z portálu agentury.
 
Základní vlastností portálu bude jeho živost a interaktivnost. Předpokládáme jeho provázání se sociálními sítěmi a jeho průběžnou aktualizaci pro některé agendy online, pro některé v týdenním či měsíčním cyklu. Interaktivnost bude nastavena obousměrně, jak ze strany pracovníků odboru a jeho pracovních skupin, tak i ze strany odborné veřejnosti. Na portále bude k dispozici online registrace, která umožní všem aktivním odborníkům se přímo vyjadřovat a diskutovat k jednotlivým agendám, činnostem či výstupům odboru.
 
Základní agendy připravovaného portálu:
  • Pracovní skupiny – základ portálu: složení, plány, aktivity, výstupy.
  • Pilotní projekty – seznam, cíle v rámci BIM, plán a jeho plnění, monitoring,  best practice.
  • Obsah koncepce – interaktivní s možností diskusí, aktualizovaný harmonogram.
  • Aktivity a akce – plán akcí, online přihlášení a přenosy, výstupy.
  • Blog a diskuse – zdroj informací a námětů.
  • Aplikace a služby – budou postupně vytvářeny.
  • Ke stažení
 
Pevně věříme, že se nám podaří celým procesem přípravy projít rychle a portál budeme schopni v základním rozsahu spustit během června 2018.