Jste zde

Pilotní projekty

Pilotní projekty
Pilotní projekty považujeme za jednu z velmi důležitých činností v prvotních fázích plošné implementace BIM. Každá organizace či firma posupuje logicky tak, že si novinku vyzkouší nejdříve na jednom projektu. Následně pak do dalších projektů již vstupuje poučenější a tím postupně dosáhne vytčeného cíle a novinku zapracuje do svých standardních činností. Není jediného důvodu, proč by veřejný zadavatel neměl postupovat stejně.
 
Rozdíl však zásadně spatřujeme v tom, že soukromý subjekt svoji inovativnost a znalost oprávněně využívá jen pro sebe k získání konkurenční výhody, veřejný zadavatel má širší působení a zodpovědnost. Pracuje s našimi penězi a kromě snahy o jejich co nejefektivnější vynakládání má mít i zájem sdílet svoje znalosti s širokou odborností a tím celý sektor posouvat dopředu. Vnímáme tedy transparentnost a informovanost ohledně pilotních projektů jako jejich klíčový aspekt.
 
Pomocí sdílení příkladů dobré praxe, vzorů dokumentů, ukázkou podařených či naopak nezdařených postupů se můžeme všichni významně rychleji poučit a digitalizaci stavebnictví použít pro zlepšení používaných postupů a také úpravu zvyklostí. Zprostředkování sdílení informací pro širokou odbornou veřejnost vnímáme jako úkol ČAS a budeme k tomu používat dvě základní formy – novou část webu (březen 2018) a pravidelně pořádané workshopy včetně online přenosů.