Jste zde

Spolupráce s odbornou veřejností

Forma spolupráce
Základní myšlenkou je maximální sdílení informací z činnosti odboru Koncepce BIM s odbornou veřejností. Není přípustné jakékoliv zadržování informací, vytváření privilegovaných skupin, které ví a diskriminaci ostatních, kteří se určité informace dozví až při jejich vyhlášení. Zavazujeme se hledat všechny rozumné kanály, jak průběžně v určitých fázích přípravy jednotlivých výstupních dokumentů či podkladů informovat širokou odbornou veřejnost.
 
Jedním z prvotních cílů odboru Koncepce BIM je připravit nový informační portál, který bude velmi aktivní a bude základním bodem komunikace odboru, a to obousměrně, nikoliv jen směrem ven. Na portál bude navazovat i čilá komunikace prostřednictvím sociálních sítí.
 
Dalšími formami komunikace budou odborem ve spolupráci s MPO pořádaná diskusní fóra, workshopy a konference. I v digitální online době klademe osobní kontakt a sdílení názorů na nejvyšší stupeň. Věříme, že se nám podaří najít zajímavé formy pořádání těchto akcí, která Vám umožní nám sdělovat Vaše názory, zkušenosti či obavy. Je důležité znát nejen co je potřeba změnit, ale především důvody, proč je tato změna potřebná tak, aby si každý v ní nalezl svoje přínosy.