Jste zde

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž je určena pro výrobní podniky, rodinné firmy, drobné živnostníky, stavební firmy, obce a města, vysoké, střední a základní školy, mimoškolní zařízení.

Podrobné informace a přihláška na webu: https://druhotnasurovina.mpo.cz/

Přihlášky se přijímají do 31. března 2019.

Hlavním cílem soutěže je mimo osvěty i prezentace příkladů dobré praxe úspěšných českých firem, které v oběhovém hospodářství nalezly svou podnikatelskou příležitost. Z odpadních materiálů získávají suroviny pro vlastní výrobu a jsou se svými výrobky na trhu úspěšní. Katalogy nominovaných a vítězných projektů a prací z 1. a 2. ročníku soutěže tuto skutečnost dokládají. Katalogy jsou k dispozici na webu: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-cr/

Soutěž je zaměřena zejména na získávání, zpracování a využití druhotných surovin. Za tímto účelem vytvořilo MPO v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) podpůrný program. Podrobné informace jsou uvedeny v letáčku OP_PIK Podpora druhotných surovin 2019