Jste zde

Magazín ČAS

Česká  agentura pro standardizaci vydává Magazín ČAS. Vychází čtvrtletně a to jak v tištěné podobě, tak i elektronicky.

Jednotlivá čísla elektronického vydání Magazínu jsou k nahlédnutí níže. 

Magazín ČAS 1/2019 - HTML verze - PDF verze

Magazín ČAS 2/2019 HTML verze - PDF verze

Magazín ČAS má své vlastní webové stránky www.magazin-cas.cz


 
 
Vydavatel

Česká agentura pro standardizaci, s.p.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Biskupský dvůr 1148/5, IČO: 06578705 
Zaregistrováno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 23480
 
Redakční rada
Předseda redakční rady: Karel Novotný
Tajemnice: Petra Londová
Redakční rada: Patrik Frk, Zdena Slaná, Lubomír Keim, Ivana Kolínská
Telefon: +420 221 802 269
Česká agentura pro standardizaci © 2019