Jste zde

Samostatné přílohy - jazykové výklady k MPN 1:2011

Tyto samostatné přílohy - jazykové výklady volně navazují na vydané metodické pokyny MPN1:2011 a slouží k vysvětlení a lepšímu pochopení jazykových jevů, které se mohou vyskytnout při zpracování českých technických norem. Jednotlivé přílohy mohou být podle potřeby průběžně aktualizovány a další přílohy budou postupně doplňovány.

 

Označení samostatné přílohy Název samostatné přílohy Text přílohy
MPN 1/SPEJ 1 Pravopisné zásady a problémy SPEJ 1
MPN 1/SPEJ 2 Uvádění termínů v terminologických normách SPEJ 2
MPN 1/SPEJ 3 Pořádek slov u víceslovných termínů SPEJ 3
MPN 1/SPEJ 4 Alternativní množné číslo a gramatická shoda SPEJ 4
MPN 1/SPEJ 5 Psaní uvozovek v normativních dokumentech SPEJ 5
MPN 1/SPEJ 6 Rušit versus zrušovat SPEJ 6
MPN 1/SPEJ 7 K překládání anglického termínu symbol SPEJ 7
MPN 1/SPEJ 8 Anglické date, datum,data a české datum, data SPEJ 8
MPN 1/SPEJ 9 K pravopisné podobě in situ SPEJ 9
MPN 1/SPEJ 10 Zásady pro zpracování definic SPEJ 10
MPN 1/SPEJ 11 Výčty a pravopis SPEJ 11
MPN 1/SPEJ 12 Uvádění veličin a jednotek SPEJ 12
MPN 1/SPEJ 13 Anglické general a jeho překlad do češtiny SPEJ 13
MPN 1/SPEJ 14 Podoba a používání zkratek pro střídavý a stejnosměrný proud SPEJ 14
MPN 1/SPEJ 15 Označování gramatických kategorií v normativních dokumentech

SPEJ 15

MPN 1/SPEJ 16 Jazykové řešení textu v obrázcích

SPEJ 16

MPN 1/SPEJ 17 Anglické confirm versus české ověřit a potvrdit SPEJ 17